Kresz támogatás

Marietta

27 március 2019

Nincs hozzászólás

Home Hírek

Kreszt tanfolyam támogatás

Kreszt tanfolyam támogatás

2018. július 1-től 25 000 Ft támogatást nyújt az állam a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges KRESZ tanfolyam és vizsga árából. A támogatást bárki igénybe veheti, aki nem töltötte be a 20. életévét.

 

A vonatkozó jogszabály az 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról.

A támogatás csak és kizárólag „B” kategóriás jogosítványhoz szükséges KRESZ-tanfolyamra, illetve vizsgára igényelhető, illetve csak az igényelheti, aki az elméleti vizsgát 2018. július 1-je után tette le.

A támogatással kapcsolatban összegyűjtöttünk néhány gyakori kérdést:

 

Ki jogosult a KRESZ vizsga és a KRESZ tanfolyam költségeinek megtérítésére?

A támogatást az a magyar állampolgár veheti igénybe, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

 

Meddig lehet igényelni a vizsgadíjat?

Az igénylést a KRESZ-vizsgát követő egy éven belül lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az eljárás 30 napot vesz igénybe.

 

Mekkora a visszaigényelhető összeg?

A közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga szolgáltatási díjának összege, ami legfeljebb 25 000 forint.
A visszatérítés akkor is igényelhető, ha a fiatal a KRESZ vizsga után nem közvetlenül vesz részt a gyakorlati oktatáson.

 

Hol igényelhető a visszatérítés?

A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Hogyan lehet igényelni?

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).

Amennyiben a vizsgát tett személy
• a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
• ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok) nyújthatja be.

 

Milyen iratokat kell csatolni a kérelemhez?

A képzőszerv (iskola) által kiállított igazolást, mely hitelt érdemlően igazolja a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét.

 

A támogatás folyósítása:

A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.
A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

Vélemény, hozzászólás?